bez_imienna

133 teksty – auto­rem jest bez_imien­na.

Nie do­ceniając siebie, nie do­ceni­my innych. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 kwietnia 2012, 21:56

Jak mogą od­chodzić ludzie, którzy są in­nym pot­rzeb­ni, którzy zos­ta­wiają ich, by za ni­mi tęsknili....

Jak mogą tak po pros­tu odejść...? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 grudnia 2011, 14:06

I tak każde­go dnia , schodzi ktoś pi­jany z ob­rzy­ganej ka­ruze­li życia.... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 listopada 2011, 13:23

Bo uwie­rzyć to nie znaczy zobaczyć... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 września 2011, 10:59

Naj­gorzej bo­li praw­da, bez względu na to kto ja mówi... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 lipca 2011, 20:30

Tak po pros­tu stać się dos­ko­nałą w swoich niedoskonałościach... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 czerwca 2011, 22:27

Nikt nie po­wie­dział, że zaw­sze bedzie łatwo.


i wieje mi wiatr pros­to w oczy, ale musze to przej­sc... nie dac sie zdmuchnąć 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 czerwca 2011, 21:50

Na­wet nie zda­jemy so­bie spra­wy ilu wrogów ma­my w swoim otocze­niu. Tych osób co życzą nam źle, mi­mo iż tak nap­rawdę nas nie znają....
bo coś, gdzieś, kiedyś... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 maja 2011, 10:12

Zat­rzy­małam sie.
Zro­zumiałam, że muszę i chce tam zos­tać.

I wy­wali­li mnie za drzwi...
 

myśl
zebrała 19 fiszek • 15 maja 2011, 12:49

Jes­tem na skra­ju ścieżki która wy­dawała mi się tą właściwa... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 maja 2011, 22:39

bez_imienna

Codziennie poznaje sie na nowo, odkrywam kawałek po kawałku, zmienna jak zycie...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

bez_imienna

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 lipca 2014, 23:35.Rodia sko­men­to­wał tek­st Najwyższy czas, by for­te­piany [...]